تبلیغات
بــَرگ هـــاےِ بـــاراלּ خــــورבه - راه مــــی رود

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ


دوشنبه 21 فروردین 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

راه مــــی رود

بــه راه خــود ادامــه مـــی دهــــد

                                          گــیـج و مـنـَـگــم


چــِگـونـه مـــی رود  ؟ (!)


راه مــــی رود

راه مــــی رود

                               لـــی لـــی مـــی کـــنـد

                   دوبــاره

راه مـــی رود

                  چـــِگـونـه مــــی رود ؟(!)

                                                 چـــِـگــونــه....!!

عـَـلامـَت هــای ســئوال

                    جـَـمـع مـــی شـونــد روی سـَـرم


                                                              مــُـوهــایـَـم مــی ریــزد

  شـــایــَـد

                       مـــُـوهــایـَـم عــلامــت ســئوال شــده انــد


              _حــَـرکــت مــــی کــُـنــد_


راه مـــی رود

                     جـِـنــازه ــی نـُـوســتـالـــژــی ام..//