تبلیغات
بــَرگ هـــاےِ بـــاراלּ خــــورבه - پــــاکــَتــی ســیـگــار و فــَنــدک

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه 12 خرداد 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

پــــاکــَتــی ســیـگــار و فــَنــدک


روــی تــخــت خــــواب

                     دراز کــشِِــیــَدم

                              بـه یــاد گـــرمــای فــتـیـلــه ــی ســیــگــارَت


ســاعــت چــشــم غــُره اــی کـــَرد    و

                              پــشــت کــرد بــه مــَن


عــقــربــه هـــآ مــی لـــرزیـــدَن

            و

  از یــاد بــُردَن  شــمـــاردَن* اَََبــر ، کــیــســه ــی آبــَش تـــرکــیــد  وُ

کــِیــلومــتــر هـــا دورتـــر

جــنــیــن ــهــآــِی ســفــِیـــدَ ــش را

کـــوُرتــاژ کـــرَد*

...


غـــُروب را بــا حــرکــت ِ صــَنــدلــی اــَم

                                                                گـــذارنــدم

...

آغــوشــم را

         آویــزان بــر چــوب رخــتــی اــــت  دیـــدَم


...

کـــُودک ِ ســر بــه هـــوا شـــده بـــودی

    و

روــِی کــهــنــه صــنــدلـــی لــهــســتــانـــی  تــآب مــی خــورد ـــِی

فـــرامــوش کــرد ــِی

                                   عــُـریـــانــِیآغــوشــم را بـــرداشــتــم  وُ

                 روـــِی شـــانــه ــهــآیــت انــداخــتـــَم

                                                                   زار مــی زَد بــر تــَنــت

....


چـــنــد جــنــیــن  ســفیــد اُفــتــآد بـــر روــِِی  بــیــنــِی ات


      پــاکــَتــِی ســیــگـــآر بــهــت داد ــَم

                و

                           فــَنـــَدک


                                                تــــا زِمــســتــان ُ ســَر کــُنـــی.!!

نمایش نظرات 1 تا 30