تبلیغات
بــَرگ هـــاےِ بـــاراלּ خــــورבه - آشـــــــفتگی

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ


جمعه 13 مرداد 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

آشـــــــفتگی


جـغد هــا پـــــــــر کـــــــردَن

صـــدای ســــــــاعت ِ

                                     ایــن خــــــانه متـروک

پلــــــه هـــــــا ســــُر مــــی خورنــــــ د

پــشــت کـابــــوس ــهــــــــای تــکــراری اـــم


تــخـت خـــوابـــم

         دوبـــــــاره هـراس هــوســـــــــنــاک دارد


    فــــــــــــواره خــــــــــــون!!

ســـــــتون هـــــــای آتـــــــش جـهـیـــــدنـد

دروازه بــــــــاز شد ...

           پــــــُرشـــــــــــــد اتــــــــــاقَــــــــم

         از کــــــــارکــتــــر هــــــــــــــای تـــــــــارتـــــــــاروس


آشـــفـــــــــتــــــــه.....


هــمه چــیـــز آشـــــفــــتــه گـــــشـــت !!

حـتـــــــی ایـــــــــن  تـیــمارســـتــانــِی کــه

                   بــلعــیــده مـــاه را!!

حــتــی مــن ِ بـــســتــه ِ

                                        در لــبــاس ســــپــیــد...