تبلیغات
بــَرگ هـــاےِ بـــاراלּ خــــورבه - پـــــــل ِ نـــوامــبـــر

قالب وبلاگ

هاست لینوكس

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وب سایت و قالب وبلاگ

طراحی وب

شارژ ایرانسل

فال حافظ


سه شنبه 16 آبان 1391
ن : رَِهــــــا نظرات ()

پـــــــل ِ نـــوامــبـــر

بــا لــبــاس ِ نـازکـــــَم

                                بـــدون ـ لــبــاس زیــر


                                                        و


                                                                        کـــفــشـــےِ بـــزرگ

از تــخــتـــه خــوابـــےِ


                                        کــہ بــر رویـــش کـــودکـــانــہ خــوابــیــــد ےِ

   بـــہ ســـوےِ


                                      پـــل ِ نـــوامــبـــر دویــدَ ــم


  پــُشــت ِ ســـرم

                     تــــوی مــہ

                                 و

                                        ســـوت ِ قــطـــار بــرقــِِےِ

                     
                        فــَریـــاد مــی زدےِ

                                                      " بــایـــســت "

                                                                                          "صـــبــر کــُن"  اشـــکـــَم ایـــســتـــاد

                                         بـــر روےِ کـــاشـےِـ شــکســـتـــہ ےِ  ِ پــل ِ نــوامــبــر


لـــبـــانــَت گــنـــجـــشــک ِ لــرزانـــےِ شـــد

                                بـــر روےِ لـــبـــانـــم


شــــــــــال گـــردَنـــم را


                                    بـــر رو ےِچــشـــمـــان ِ نــگـــران وُ خـــواب آلـــودَت


                                                                                                             گــذاشـــتَـــــم


 و پـــشـــت ِ مـــو هـــایــت بــَســـتــــم


                                                               وقـــت تَـــمــــام شــــد


                                                                           نـــــہ 

                                                                               مــــن بــــو دَ ـــم

                                                                                     و

                                                                           نـــــہ

                                                                               تـــــو ....!